Záložné zdroje

Menič napätia sínus SinusPro - záložný zdroj ku kotlu alebo záložný zdroj pre obehové čerpadlá takiež záložný zdroj pre kotol menič napätia.