• Ochrana batériou BP-100 12 / 24V

Ochrana batériou BP-100 12 / 24V

63,84
Dostupnosť:
Skladom
Kód produktu:
04280088
EAN:
8719076021438
Výrobca:
VICTRON

Ochrana batérie BatteryProtect odpojí batériu od nevýznamných záťažou predtým, než je batéria úplne vybitá (čo by spôsobilo jej zničenie) alebo kým má ešte dostatok kapacity pre naštartovanie motora.

Automatické nastavenie 12 / 24V

Ochrana batérie BatteryProtect automaticky detekuje napätie v systéme.

jednoducho programovateľná

Ochrana BatteryProtect môže byť nastavená na zapojenie / odpojenie na niekoľko rôznych hladín napätia.

Na displeji rozdelenom na sedem častí sa zobrazí, ktoré nastavenie bolo vybraté.

Špeciálne nastavenia pre Li-ion batéria

V tomto režime môže byť ochrana BatteryProtect riadená cez zbernicu VE.Bus BMS.

Veľmi nízka spotreba energie

Nízka spotreba je pre Li-ion batéria veľmi dôležitá, hlavne po vypnutie pri nízkom napätí.

Pre viac informácií si prosím pozrite Li-ion battery datasheet a VE.Bus BMS manual.

prepäťová ochrana

V prípade vzniku prepätia s následkom možného poškodenia citlivých prístrojov, sú prístroje odpojené ak DC

napätie presiahne 16 V prípadne 32 V.

Odolná proti iskreniu

Nepracuje s reléovými prvkami ale s tranzistorovými spínačmi MOSFET, nevzniká iskrenie.

Oneskorený výstup alarmu

Výstup alarmu je aktivovaný v prípade, že na batériu klesne napätie pod nastavenú hodnotu po dobu dlhšiu ako 12

sekúnd. Štartovanie motora, preto alarm neaktivuje. Výstup alarmu je otvorený kolektorový výstup na zápornú

zbernicu, max. prúd 50 mA. Výstup alarmu sa typicky pripája na bzučiak alebo na svetelnú signalizáciu.

Oneskorené odpojenie záťaže

Záťaž sa odpojí 90 sekúnd po tom, čo bol spustený alarm. Ak počas tejto doby napätia batérie vzrastie na úroveň

"Pripojovacie prahové hodnoty" (napr. Počas štartovania motora), záťaž odpojená nebude.

Ochrana batérie BatteryProtect je jednosmerná tzn. prúd môže prechádzať iba zo vstupu "in" do výstupu "out". Spätný prúd prechádzajúci z výstupu "out" do vstupu "in" je neprípustný a poškodí zariadenia..

Napísať recenziu