• Solárna jednotka hybridná EasySolar-II 24300070-32 MPPT 25070 GX

Solárna jednotka hybridná EasySolar-II 24300070-32 MPPT 25070 GX

2 061,55
Dostupnosť:
Nie je skladom
Kód produktu:
04230550
EAN:
8719076049265
Výrobca:
Victron Energy

Komplexné riešenie pre ostrovný alebo hybridný solárny systém. K jednotke pripojíme solárne panely, batériu, spotrebiče, elektrocentrálu alebo rozvodnú sieť a máme profesionálny 1f hybridný/ostrovný systém. 3000VA/2400 W menič, 24 V batéria, FV max. 2000 Wp.

Riešenie solárnej energie typu všetko v jednom

Zariadenie Victron EasySolar-II GX integruje nasledujúce prvky:

• Menič / nabíjač Multiplus-II 24V/3000VA/70-32A

• SmartSolar MPPT 250/70-Tr solárny regulátor nabíjania

• Zariadenie GX s displejom 2 x 16 znakov

Tieto prvky sa spájajú dohromady vo vnútri jednej jednotky a to veľmi zjednodušuje väčšinu inštalácií a šetrí čas a peniaze.

Vstavaný displej a Wi-Fi

Na displeji sa zobrazia parametre batérie, meniča a solárneho regulátora.

K rovnakým parametrom je možné pristupovať pomocou smartfónu alebo iného zariadenia podporujúceho Wi-Fi. Okrem toho je možné pomocou Wi-Fi tiež systém nastaviť.

Solárny regulátor

DC výstup solárneho MPPT regulátora je paralelne zapojený s DC pripojením meniča/nabíjača MultiPlus-II.

Mechanizmus, ktorým sa zapína/vypína zariadenie Multiplus-II riadi tiež solárny MPPT regulátor.

Zariadenie GX

Integrované zariadenie GX zahŕňa:

• Rozhranie VE.Can. To je možné použiť na pripojenie k zariadeniam Victron VE.Can (napr. VE.Can MPPT) alebo port je možné prekonfigurovať pomocou vzdialenej konzoly pre použitie s kompatibilnou Li-ion batériou CAN-bus.

• USB port

• Ethernetový port

• Port VE.Direct

Zariadenie GX riadi MultiPlus-II a solárny MPPT regulátor s príslušným pripojením VE.Bus a VE.Direct a po pripojení k internetu zaisťuje spojenie systému s VRM portálom Victron Energy.

Portál VRM

bezplatná webová stránka Victron Energy pre vzdialené monitorovanie (VRM) zobrazí všetky vaše systémové dáta v komplexnom grafickom formáte. Tiež je možné prostredníctvom portálu VRM vzdialene zmeniť nastavenia systému. Alarmy je možné prijímať e-mailom. Vyskúšajte si VRM portál na DEMO účte tu: https://vrm.victronenergy.com/landingpage

Pre pripojenie k VRM portálu je potrebné iba jednotku pripojiť k internetu.

Hybridné fungovanie EasySolaru je určené tam, kde je trvalo dostupná distribučná sieť pripojená na jeho AC vstup. V tomto režime jednotka uprednostňuje energiu z fotovoltaického poľa a/alebo batérie pred energiou zo siete. Hybridnú funkciu je nutné v EasySolare adekvátne nastaviť (vzdialene alebo pomocou rozhrania MK3-USB a programu VE.Configure 3 – nie je súčasťou). Ak je prítomná sieť, je k nej EasySolar trvalo pripojený a to aj keď sieť bezprostredne nepotrebuje (batéria nie je vybitá a menič nie je preťažený). Zo siete sa neustále určité minimálne množstvo energie odoberá a/alebo dodáva bez ohľadu na aktuálny prevádzkový stav (sú prítomné malé technické merateľné prietoky do siete). Aj pri pripojenej distribučnej sieti je uprednostnený odber energie z fotovoltaického poľa a/alebo batérie pre napájanie AC spotrebičov. Fotovoltaické pole generuje elektrickú energiu, ktorou sú prioritne a priamo bez účasti batérie napájané 230 V AC spotrebiče prostredníctvom meniča/nabíjača. Pokiaľ je výroba fotovoltaického poľa vyššia ako spotreba spotrebičmi, je prebytočná energia adaptívnym spôsobom pomocou MPPT regulátora uložená do batérie. Pokiaľ je batéria nabitá, MPPT regulátor utlmí automaticky výrobu z fotovoltaického poľa (prípadne je energia cielene dodaná do distribučnej siete v závislosti od nastavenia). Pokiaľ je batéria vybitá pod prednastavenú úroveň, je odber z fotovoltaického poľa a batéria ukončený a AC spotrebiče sú napájané plne z distribučnej siete. Akonáhle sa batéria čiastočne nabije z fotovoltaického systému (o 5-10%), dôjde opäť automaticky k napájaniu AC spotrebičov z fotovoltaického poľa a/alebo batérie. Akonáhle je odber AC spotrebičmi väčší ako 80-90% maximálneho trvalého výkonu meniča/nabíjača, priberá si menič/nabíjač ďalšiu potrebu energie adekvátne zo siete (funkcia GridAssist), aby nedošlo k preťaženiu meniča. Pri výpadku siete (blackout) napájanie AC spotrebičov a dobíjanie batérie z fotovoltaického poľa pokračuje bez prerušenia (fungovanie EasySolaru je plne nezávislé na sieti). Pri výpadku siete je batéria vybíjaná na hlbšiu (definovanú) úroveň ako pri prítomnej sieti. Súčasne môže napájať AC spotrebiče iba do svojho maximálneho trvalého výkonu meniča. Pokiaľ dôjde pri výpadku siete k vypnutiu meniča/nabíjača na vybitú batériu a následne dôjde k obnoveniu siete, menič/nabíjač automaticky aktivuje, začne napájať AC spotrebiče a dobije zo siete batériu na minimálnu prednastavenú hodnotu. Principiálne sa jedná o tzv. DC coupling. Systém má možnosť aktivácie funkcie ochrany olovenej batérie proti negatívnemu vplyvu dlhodobého vybitia (uprednostňuje využitie solárnej energie pre dobitie batérie alebo dobitie batérie zo siete). EasySolar je možné za určitých podmienok kombinovať so sieťovým meničom (meničmi) na vstupe alebo výstupoch (AC coupling).

Viac v on-line manuáli ESS tu alebo na vyžiadanie.

Pri štandardných rodinných domoch je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.

Jednotka EasySolar je skvelá voľba aj pre tzv. ostrovné systémy bez dostupnej distribučnej siete – k jednotke EasySolar môže byť pripojená elektrocentrála, ako záložný zdroj energie.

Ďalšie podrobné informácie nájdete v priloženom manuáli.

Napísať recenziu